Druk fleksograficzny

Specyfikacja

Poniżej przedstawiamy wymagania techniczne dotyczące przygotowania materiałów do druku. Stosowanie się do nich pomoże zaspokoić Państwa oczekiwania odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie standardów produkcji poligraficznej.

1. SPOSÓB DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU

Materiały w postaci cyfrowej należy dostarczać na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC (CD lub DVD). Dopuszcza się przesyłanie plików poprzez pocztę e-mail (grafika@techpak.eu), o ile wielkość pracy nie przekracza rozmiaru 15 MB.

2. FORMATY PLIKÓW

Do druku fleksograficznego zalecamy pliki z zawartością wektorową. Zalecamy format PDF, zgodny ze standardem drukarskim. Przyjmujemy pliki otwarte (pakiet Adobe do wersji cs6, CorelDRAW do wersji X3). Inne dopuszczalne formaty: Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studia istnieje możliwość dostarczenia materiałów, w postaci plików otwartych: EPS, CDR, TIFF, PSD, AI.

We wszystkich przypadkach należy pamiętać o załączeniu czcionek bądź zamianie tekstów na krzywe.

Nie przyjmujemy plików formacie Microsoft Word (DOC, DOCX) i PowerPoint (PPT, PPS).

3. UKŁAD GRAFICZNY

Spady – obszar druku, który wychodzi poza krawędź wykroju powinien wynosić minimum 5 mm.

Bezpieczny margines – ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia oraz bigowania.

Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:

  • dla krojów jednoelementowych 12 pt

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:

  • dla krojów jednoelementowych 13 pt

Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pt.

Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (Overprint).

Nasza przygotowalnia każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez Klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone.