TWOJA KARIERA W TECHPAK GROUP

DOŁĄCZ DO NAS

NASZ ZESPÓŁ

KOMPETENCJE I WSPÓŁPRACA

Jesteśmy rodzinną firmą działającą od 25 lat na rynku produkcji opakowań tekturowych i kaszerowanych, standów reklamowych oraz tektury, zatrudniającą ponad 220 pracowników.

Tworzymy zintegrowany, stabilny i efektywny zespół. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz świadomość biznesową, organizacyjną i społeczną. Stale rozwijamy nasze kompetencje oraz zawodowe pasje. Osiągamy założone cele, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i odnosimy sukcesy pracując w przyjaznej atmosferze.

Praca

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Posiadasz odpowiednie kompetencje i doświadczenie branżowe lub specjalistyczne albo potencjał do pracy na wybranym stanowisku?

Zapraszamy do przesyłania CV przez osoby zainteresowane pracą lub stażem w naszej firmie, niezależnie od prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Zapoznamy się z każdą kandydaturą. Jeżeli będziemy zainteresowani, na pewno się skontaktujemy.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej i przesłanie CV poprzez formularz kontaktowy lub na poniższy adres:

TECHPAK Group Sp. z o.o.
Białężyce 57, 62-300 Września

e-mail: praca@techpak.eu

Proces rekrutacji:

 • Wstępna telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna na podstawie informacji zawartych w CV pod kątem pracy na stanowisku, na które aplikowano;
 • Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem bezpośredniego przełożonego oraz pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • Decyzja o przyjęciu do pracy lub o awansie do kolejnego etapu rekrutacji.

OFERTA DLA PRACOWNIKÓW

PRZYJAZNE WARUNKI ZATRUDNIENIA
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Premia uznaniowa
 • Prowizja od sprzedaży dla wybranych stanowisk pracy
 • Premia frekwencyjna dla wybranych stanowisk pracy
 • Nagroda rekomendacyjna „Pracuj w Techpaku” za polecenie kandydata do pracy zgodnie z regulaminem
 • Nagroda za pomysły optymalizacyjne i usprawnienia zgodnie z regulaminem
 • Ubezpieczenie na życie dofinansowane przez pracodawcę już od 6,50 zł dla pracownika oraz możliwość wykupienia pakietu dla członków rodziny na preferencyjnych warunkach
 • Opieka medyczna dofinansowaną przez pracodawcę już od 14 zł dla pracownika oraz możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny na preferencyjnych warunkach
 • Opieka medyczna dla rodziców pracowników – możliwość wykupienia pakietu na preferencyjnych warunkach
 • Ubezpieczenie NNW dla dzieci pracowników dofinansowane przez pracodawcę już od 1 zł dla pracownika
 • Karta MultiSport – dofinansowana przez pracodawcę
 • Możliwość otrzymania dofinansowania do studiów
 • Możliwość otrzymania dofinansowania do opłat za przedszkole i żłobek dla dzieci pracowników
 • Możliwość skorzystania ze środków pomocowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość skorzystania ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • Elastyczny czas pracy na wybranych stanowiskach pracy
 • Parking dla pracowników
 • Owocowe wtorki dla wszystkich pracowników
 • Kawa i herbata dostępna w kuchniach i stołówkach firmowych
 • Luźny dress code
 • Przyjazna atmosfera;)
 • Wyjazdy na ryby dla miłośników wędkarstwa

Klauzula informacyjna

RODO KODEKS PRACY

Informujemy, że w przypadku przekazania CV lub listu motywacyjnego zawierającego dane osobowe inne niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, wymagana jest Twoja zgoda, abyśmy mogli je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami*

* Tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s 1), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm. 6)) zmienioną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (poz.730), przy czym podanie innych danych nie jest wymagane, abyśmy rozpatrzyli Twoją kandydaturę.

Aby Twoja kandydatura mogła być przez nas rozpatrzona, prosimy o:

 1. zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów, która jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.techpak.eu/eu_doc/rodo_kandydat.pdf oraz w Sekretariacie w siedzibie Spółki,
 2. umieszczenie w CV oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych jako kandydata do pracy w Techpak Group Sp. z o.o., zamieszczoną pod adresem https://www.techpak.eu/eu_doc/rodo_kandydat.pdf i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające wprost z przepisów Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)  a  udostępnionych przeze mnie w złożonych dokumentach i oświadczeniach”

 1. wydrukowanie i podpisanie klauzuli informacyjnej,
 2. dostarczenie skanu cv, listu motywacyjnego – jeżeli dotyczy, klauzuli informacyjnej w wersji elektronicznej na adres praca@techpak.eu lub wersji papierowej na adres:

TECHPAK GROUP SP. Z O. O.  BIAŁĘŻYCE 57   62-300 WRZEŚNIA

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy kliknij ten link: RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW