Projekt: „Wdrożenie innowacyjnej technologii dyskretnego znakowania w procesie produkcji opakowań tekturowych.”

 

Podstawowym celem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnego opakowania tekturowego zabezpieczonego dyskretnym znacznikiem, umożliwiającego uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurencją. Nowy produkt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa. Diagnoza wskazuje na powtarzające się problemy z identyfikacją producenta opakowań, partii produkcyjnych, użytych surowców i występowania podrabianych wyrobów. Dlatego kluczem jest zaoferowanie innowacyjnego opakowania wyprodukowanego w tańszej, energooszczędnej i przyjaznej środowisku technologii wytwarzania wysokiej jakości druku na opakowaniach.

Odpowiedzią na zdefiniowane zapotrzebowanie rynku było przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych wykonanych przy współudziale jednego partnera działającego w dziedzinie nanotechnologii i dostarczającego zaawansowane systemy zabezpieczeń produktów oraz drugiego specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości sprzętu i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do znakowania. Połączenie koncepcji zbudowanej przez spółkę wraz z doświadczeniem i zaawansowaniem technicznym partnerów zaowocowało powstaniem innowacyjnej technologii produkcji opakowań tekturowych o wysokiej jakości druku fleksograficznego zabezpieczonych dyskretnym znacznikiem.

Sukcesem zakończone prace B+R zaowocowały nową technologią, będącą przedmiotem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP zastrzeżenia wynalazku oraz wzoru użytkowego. Nowe rozwiązania zostały opracowane na bazie własnej myśli technicznej i zostaną wykorzystane do celu realizacji inwestycji technologicznej. Rezultatem realizacji inwestycji technologicznej będzie alokacja na rynku opakowania otwierającego nową erę w seryjnej produkcji opakowań tekturowych, wzbogaconych niewidocznym nieuzbrojonym okiem znacznikiem zawierającym dodatkową treść oraz niepodrabialne zabezpieczenie.

 

Wartość projektu : 12 145 024,92 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 4 219 111,97 PLN

 

Opakowania Flexo ID